MAH

is. [ fars. ] Ay.
// Klassik şeirdə gözəlin surətinə işarədir.
Görsən üzün ol mahın, bas bağrına gərduntək; Dön başına yalvarəyalvarə, salam eylə! M.V.Vidadi.
Gər desəm aydı yer üstündə gəlib rəftarə; Əql bavər eləməz, mah səmadən düşməz. S.Ə.Şirvani.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MAH mah bax ay
MAĞUL
MAHAL₂

Digər lüğətlərdə