NAG

nag1

n I yaşlı at; yabı; poni (kiçikboylu at cinsi)

n II 1. deyinmə, donquldanma, mırıldanma; öcəşmə, bəhanə, qərəz, yersiz irad; 2. d.d. deyingən / daim donquldanan arvad

nag2

v (-gg-) 1. bəhanə axtarmaq, yersiz öcəşmək / irad tutmaq, həmişə tənqid etmək; 2. d.d. deyinmək, söylənmək, donquldanmaq, mırtıldamaq; zəhlə tökmək, cana / təngə gətirmək; Don’t nag at me! Zəhləmi tökmə / tökməyini; The problem had been nagging (at) me for weeks Problem həftələrlə məni təngə / cana gətirmişdi

NAB
NAGGER