NAGGER

n 1. hər şeyə irad tutan, hər şeydən əmma çıxaran, bəhanəçi; 2. deyingən / daim donquldanan qadın

NAG
NAGGING