OĞUZ

davamlı, artan nəsil (Qədim türk tayfalarından birinin adı).
OĞULXAN
OXÇU

Digər lüğətlərdə