OKTÁVA

[ lat. octava – səkkizinci] mus.
1. Qammanın səkkizinci pilləsi, habelə müxtəlif yüksəklikdə olan ən yaxın eyniadlı səslər arasındakı interval.
2. Ən alçaq bas səsi.
OKTAEDR
OKTYÁBR

Digər lüğətlərdə