PIÇILTI

is. Səs tellərinin iştirakı olmadan, yavaşca danışıq.
[Rəhilənin] pıçıltısı gətirdiyi xəbərin dəhşətini azaltmadı. M.Hüseyn.
Ovçu ağlamsınmış bir pıçıltı ilə öz-özünə dilləndi. M.Rzaquluzadə.

// məc. Obrazlı təşbehlərdə.
Uzaqdan dərə sularının xəlvət pıçıltılara bənzəyən səsi gəlirdi. Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PIÇILTI danışıq — səs
PIÇILĞAN
PIÇILTILI

Digər lüğətlərdə