PƏNCƏÜZGƏCLİLƏR

cəm, zool. Üzgəcləri pəncə şəklində olan heyvanlar fəsiləsi.
PƏNCƏRƏÜSTÜ
PƏNCŞƏNBƏ

Digər lüğətlərdə