PADŞAH

(Bərdə)
toy məclisini idarə edən. – Bizim kətdə Hümbət adında bir kişi olur, o, toyda padşah olardı
PADIŞ
PAF

Digər lüğətlərdə