PAXLALI

sif. İçində paxla olan, paxla ilə bişirilmiş. Paxlalı aş.
□ Paxlalı bitkilər – bax paxlalılar.
Paxlalı bitkilər əkilən sahələrin torpağı azot birləşmələrilə zənginləşir və münbit olur. H.Qədirov.

PAXLA
PAXLALIQ

Digər lüğətlərdə