PİLƏ

is. Baramadan alınan ipək.
Qaranlıq bir otaqda üzü qırışmış bir qarı oturub, pilə əyirirdi. Çəmənzəminli.

□ Pilə kimi – yumyumşaq, ipək kimi yumşaq, incə, zərif.
Rüxsarənin pilə kimi yumşaq əlindən keçən soyuqluq Sübhanverdizadənin əsəblərinə yayıldı. S.Rəhimov.
Sərvinaz qarı hirsli də olsa, pilə kimi yumşaq əllərini Yusifin böyründə, ətsiz qabırğalarının üstündə gəzdirdi. B.Bayramov.

PİQMENTÁSİYA
PİLƏK

Digər lüğətlərdə