PLASTİKLİK

is.
1. Qəşənglik, zəriflik, ahəngdarlıq, vəznlilik. Hərəkətin plastikliyi. Heykəlin plastikliyi.
– “Rənglilər rəqsi” musiqi və rəqsin plastikliyi cəhətdən çox zəngindir. S.Hacıbəyov.

2. Yoğurula bilmə, istənilən şəklə salına bilmə.
PLASTİKA
PLASTİLİ́N

Digər lüğətlərdə