PLASTİLİ́N

[ yun. plastos] Heykəltəraşlıqda işlədilən gildən və ya mumdan hazırlanmış qurumayan plastik kütlə.
PLASTİKLİK
PLASTİ́NKA

Digər lüğətlərdə