QÖNÇƏLİK

is. Gülün qönçə halı, qönçə vaxtı.
Gül qönçəlikdə gərçi olur xarə aşina; Açsa niqabını, olur əğyarə aşina. S.Ə.Şirvani.

QÖNÇƏLİ
QÖVL

Digər lüğətlərdə