QÜLLƏ

(Naxçıvan)
pay. – Gə qülləni apar
QÜL
QÜLÜNGƏN

Digər lüğətlərdə