QIĞILCIMLANMA

Qığılcımlanmaq”dan f.is.
QIĞILCIM
QIĞILCIMLANMAQ

Digər lüğətlərdə