QIĞ

Qoyun, keçi, dəvə və s. nəcisi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlu yenə də almaçıya Qıratdan yaxşı-yaxşı muğayat olmağı, bir kimsə soruşsa, dəvə gördün, de ki, heç qığını da görmədim, deməyi tapşırdı. (Paris nüsxəsi, 8-ci məclis)

QICIRDI
QILAF ƏRƏB

Digər lüğətlərdə