QƏDİR AĞACI ƏKƏRLƏR

özünə qarşı hörmət tələb edən, öz qədir-qiymətindən danışan adamlara kinayə ilə deyilən ifadə.

QƏDƏM BASMAQ
QƏDRİNİ BİLMƏK