... QƏLƏMƏ VERMƏK

bir adamın yaxşı və ya pis cəhətlərini tanıtmaq, təqdim etmək, diqqətə çatdırmaq.

QƏLƏMƏ SARILMAQ
QƏLƏMİ DAŞDAN KEÇMƏK