QAÇAQ SALMAQ

uzaqlaşdırmaq, öz evindən, yurdundan ayrı düşməsinə məcbur etmək; ~ didərgin salmaq.

QAÇAQ DÜŞMƏK
QAÇANI QOVMAMAQ