QABARIQLI

sif. Qabarıq şəkildə olan; qabarıq.
QABARIQ
QABARIQLIQ

Digər lüğətlərdə