QAN AXITMAQ

müharibə etmək, adamların qırılmasına səbəb olmaq.

QAN AĞLAMAQ
QAN AXTARMAQ