QEYRİ-ƏXLAQİ

sif. [ ər. ] Əxlaq normalarına zidd olan, əxlaq qaydalarına uymayan.
QEYRİ-ƏDƏBİLİK
QEYRİ-ƏSGƏRİ

Digər lüğətlərdə