QİŞA

QİŞA’

ə. canlı orqanizmin bəzi hissələrini örtən toxuma, pərdə.

QİST
QİŞAİ

Digər lüğətlərdə