QİDALANMAQ

f. Qida almaq, bəslənmək, qida ilə təmin olunmaq, qida kimi qəbul etmək, yeyib-içmək. Meyvə ilə qidalanmaq. Heyvanlar bitkilərdən fərqli olaraq qeyriüzvi maddələrlə qidalana bilmirlər.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QİDALANMAQ yemək — bəslənmək
QİDALANMA
QİDALI

Digər lüğətlərdə