QİRAƏTXANA

is. [ ər. qiraət və fars. …xanə] Qiraətlə məşğul olmaq üçün yer (bina, zal, otaq və s.). Klub qiraətxanası. Qiraətxana, axşam saat 5-dən açıqdır. Qiraətxana müdiri.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QİRAƏTXANA QİRAƏTXANA 1896-cı ildə Əhməd bəy Şuşada ..birinci olaraq qiraətxana və kitabxana təşkil etdi.. (Çəmənzəminli); QİRAƏT ZALI (SALONU) Qiraət zalında Va
QİRAƏTÇİ
QİRAƏTXANAÇI

Digər lüğətlərdə