QİSAS

is. [ ər. ] İntiqam; edilmiş pisliyin, düşmənçiliyin əvəzini çıxma, qanını yerdə qoymamaq. Qisas almaq.
– Bax, həmin bu otaqda od saçıb nəfəsindən; Atamın qisasını alacağam, – dedi, – mən. S.Rüstəm.
Yurdumuzun qisasını yağılardan alarıq; Axıtdığı hər qan üçün ondan yüz qan alarıq. R.Rza.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QİSAS qisas bax intiqam
  • QİSAS intiqam
QİRAƏTXANAÇI
QİSASÇI

Digər lüğətlərdə