QİYAQ

is. bot. Nazik şüy şəklində bitən yarpaqsız ot bitki.
[Tarverdi] … yaşıl qiyağa qarışmış ala, qırmızı çiçəkləri yerə tökürdü. S.Rəhimov.
Çayların üstündə əmələ gələn qara qiyaqların yalnız boynu burulur, çayırların kötüyü kəsilmirdi. Ə.Vəliyev.

QİYAFƏT
QİYAM

Digər lüğətlərdə