QİYMƏTLƏNMƏ

Qiymətlənmək”dən f.is.
QİYMƏTLƏNDİRMƏK
QİYMƏTLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə