QRADONAÇALNİK

[ rus. градоначальник] 1917-ci il inqilabından qabaqkı Rusiyada xüsusi əhəmiyyəti olan şəhərlərdə qubernator hüququnda olan polis rəisi.
[Umudbəyov] …Nikolay vaxtında nər-nər nərildəyirdi və qradonaçalnik Martınova küçədə elə bir şapalaq vurdu ki, səsi düz Peterburqa getdi. C.Məmmədquluzadə.

QÖVŞƏ
QRAF

Digər lüğətlərdə