QRAFLIQ

is.
1. Qraf titulu, qraf ünvanı.
2. Feodalizm quruluşunda: qraf mülkləri, qraf malikanəsi.
3. İngiltərədə, İrlandiyada, ABŞ-da, Kanadada və bəzi başqa ölkələrdə iri inzibatiərazi bölgüsü.
QRAFİ́T
QRAM

Digər lüğətlərdə