QUL VURDU, ÖZÜN ÖLDÜRDÜ, AĞAYA ZİYAN ELƏDİ

özünə zərər yetirməklə asılı olduğu adama ziyan vurduğunu güman edən adamın hərəkəti haqqında kinayə ilə işlədilən ifadə.

QUDUZ İTƏ DÖNMƏK
QULAĞA GİRMƏK