QULAĞI DÖYƏNƏK OLMAQ

eyni şeyi təkrar-təkrar eşidib bezmək.

QULAĞI DİNCƏLMƏK
QULAĞI SƏSDƏ OLMAQ