RÖYA

is. [ ər. ]
1. Yuxu.
[Xanəndə:] Röyadə mən keçən gecə eylərkən ahüzar; Sən vermədinmi bir əbədi vəsl için qərar?! H.Cavid.

□ Röya görmək – yuxu görmək.
Hər gün əğyarə nəsib oldu cəmalın, ey məh; Olmadı bir gecə kim, mən səni röyadə görüm. S.Ə.Şirvani.
[Qüdrətin] gözünə yuxu gedəndə qarışıq röyalar görməyə başladı. M.Hüseyn.

2. Yuxuda görülən şey, vaqiə, hadisə.
Bu sərv qamət, bu cazibəli gözlər, siyah danə… Bunlar röyamı? Çəmənzəminli.
Bu, yuxu ilə oyaqlıq arasında elə bir hal idi ki, həqiqət, xəyal, röya bir-birinə qarışmışdı. M.Rzaquluzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • RÖYA röya bax 1. yuxu; 2. yuxugormə
RÖVZƏXANLIQ
RU

Digər lüğətlərdə