RADIANT

adj 1. parlaq, şəfəqli, işıqlı, nurlu, nursaçan, gözqamaşdırıcı, şəfəqsaçan; ~ morning parlaq səhər; ~ gems parlaq / şəfəqsaçan daş-qaş; ~ beauty gözqamaşdırıcı gözəllik; She was radiant with joy O, sevincdən parlayırdı; 2. şüalanma nəticəsində əmələ gələn; ~ energy şüadan əmələ gələn enerji

RADIANCY
RADIATE

Digər lüğətlərdə