RADIOACTIVE

adj fiz. radioaktiv; ~ area radioaktiv maddələrlə zəhərlənmiş zona / rayon

RADIO
RADIOACTIVITY