RADİOLOKASİYA

[ lat. radiare və locatio] Havada, su və yer üzərində olan obyektləri tapmaq və onların yerini həmin obyektlərin buraxdığı şüaların istiqamətinə görə müəyyənləşdirmək üsulu.
RADİOLÓGİYA
RADİOLOKÁTOR

Digər lüğətlərdə