RUHU DA İNCİMƏMƏK

xəbəri olmamaq, heç bir ağrı hiss etməmək.

RUHU BƏDƏNİNDƏN ÇIXMAQ
RUHU TƏZƏLƏNMƏK