SIÇRANTI

is. Sıçrayan, ya sıçradılan su və s. zərrəcikləri.
SIÇRAMAQ
SIÇRATMA

Digər lüğətlərdə