SICAQ

sif.
1. İsti.
2. Mehriban, yaxın.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SICAQ sıcaq bax isti 2
SXOLÁSTİKA
SIÇRAMA

Digər lüğətlərdə