SIFIR

is. [ ər. ]
1. Kəmiyyətin olmadığını göstərən “0” şəklində rəqəm işarəsi (sağ tərəfdən hər hansı bir rəqəmin yanına gətirildikdə onun on dəfə artdığını bildirir).
2. Bir şeyin temperaturunu hesablamaq üçün nisbət götürülən şərti kəmiyyət. Sıfır dərəcə. Sıfırdan aşağı üç dərəcə soyuq.
3. məc. Heç bir əhəmiyyəti, rolu, qiyməti olmayan adam haqqında; heç.
Tutaq ki, sən indi heç bir şeysən, bir sıfırsan… Çexovdan.

◊ Sıfır dərəcə məc. – heç, qətiyyən, əsla.
Əlikram bu danışığa sıfır dərəcə əhəmiyyət vermirmiş kimi Səlimin qalın cildini götürüb qoltuğuna vurdu. B.Bayramov.

Etimologiya

  • SIFIR Ərəb sözüdür, “boşluq” deməkdir. Rus dilindəki цифра kəlməsi də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
SIÇRAYIŞVARİ
SIĞA

Digər lüğətlərdə