SAĞINC

Düşüncə, ümid. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAĞƏR
SAĞIR ƏRƏB

Digər lüğətlərdə