SAATLARCA

bax saatlarla.
Saatlarca davam edən qarışıq fikirlər İbrahim xanı məşğul etdi. Çəmənzəminli.
[Musanın nəvəsi] saatlarca aynanın qabağında öz vücuduna tamaşa edirdi. Qantəmir.

SAATQABI
SAATLARLA

Digər lüğətlərdə