SABİQƏN

zərf [ ər. ] köhn. Bundan əvvəl, keçmiş, qabaq.
Yox ikən sabiqən gediş-gəlişi; İndi bir başqa rəng alıbdır işi. M.Ə.Sabir.

SABİQ
SABİT

Digər lüğətlərdə