SABİTLƏŞMƏK

f. Sabit olmaq, sabit hala gəlmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SABİTLƏŞMƏK möhkəmləşmək — daimiləşmək — stabilləşmək

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • SABİTLƏŞMƏK SABİTLƏŞMƏK – SƏRBƏSTLƏŞMƏK Sabit birləşmələr dilin tarixi və inkişafı prosesində yaranır və sabitləşir (Y
SABİTLƏŞMƏ
SABİTLİK

Digər lüğətlərdə