SANARLAR

is. Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəklərində yaşamış tayfa.
SANAMAQ
SANASAN

Digər lüğətlərdə