SEL-SUCAQ

bax sel-su. Kəndi sel-sucaq basdı.
SEL-SU
SELAB

Digər lüğətlərdə