SFERA

is. [ yun. ] Sahə, dairə, mühit, şərait.
SƏZA
SFERİK

Digər lüğətlərdə