SİFERBLAT

[ alm. Zifferblatt] Əqrəbli ölçü cihazları üzərində ölçülən kəmiyyəti hesablamaq üçün cədvəl, rəqəm, işarə olan lövhəcik.
// Saatlarda: üzərində rəqəmlər olan lövhəcik.
SİFARİŞÇİ
SİFƏT₁

Digər lüğətlərdə