SİL-SÜPÜR

is. Bir yeri silib-süpürüb təmizləmə; yığışdırma. Evin sil-süpürü qurtardı.
□ Sil-süpür eləmək – yığıb-yığışdırmaq, qaydaya salmaq, təmizləmək. Həyəti sil-süpür eləmək.
SİQNALİZÁSİYA
SİLAH

Digər lüğətlərdə