SİQNALİZÁSİYA

[rus.
, əsli alm. – Signaldan]
1. tex. Bir yerdə tətbiq edilən siqnallar sistemi. Dəmiryolu siqnalizasiyası. Dəniz siqnalizasiyası.
2. tex. Siqnal vermək üçün xüsusi qurğu, cihaz. Siqnalizasiya xarab olmuşdu. Siqnalizasiya yaxşı işləmir.
SİQNALÇI
SİL-SÜPÜR

Digər lüğətlərdə